• Öffnungszeiten Mon - Fri 6.00 - 22.00
 • Tankreinigung Orebitská 99,
  280 02 Kolín

SQAS – Safety and Quality Assessment System

Systém pro vyhodnocování bezpečnosti a kvality během přepravy.

Systém SQAS je nadnárodním systémem pro hodnocení bezpečnosti a kvality a environmentálních aspektů u poskytovatelů logistických služeb (dopravci) pomocí standardizovaných hodnocení, prováděných nezávislými hodnotiteli. Systém SQAS není certifikačním systémem. Je založen na objektivním hodnocení na základě jednotného a společného dotazníku, na hodnocení systémů řízení v souvislosti s bezpečností, kvalitou a environmentálními aspekty, na nezávislosti kvalifikovaných hodnotitelů (inspektorů) a na minimálních standardech určených jednotlivými chemickými společnostmi. Jde o evropský systém používaný v silniční a železniční dopravě, kombinované dopravě, námořní dopravě volně loženého i baleného zboží, v režimu čistících stanic, v distribuci, ve skladovacích terminálech a nákladních člunech. Do systému zatím nejsou zapojeny české chemické a dopravní společnosti. Systém SQAS v silniční dopravě je v současné době nejvyužívanějším systémem hodnocení dopravců ; CEFIC si vytkl cíl postupně připravovat podmínky pro jeho rozšíření i do zemí střední a východní Evropy.

Hlavní přínosy SQAS jsou v jednotnosti a objektivnosti hodnocení, odstranění duplicit, v cenové efektivnosti, v jednotnosti přístupu chemických i dopravních společností a v možnosti využít systému jako nástroj pro poradce pro nebezpečné zboží.

Systém SQAS je v současné době uplatňován v následujících logistických službách:

Dopravní systémOrganizátorZahájení
Silniční doprava CEFIC 1995
Čistící stanice CEFIC 1998
Železniční doprava CEFIC & UIC 2000
Kombinovaná doprava CEFIC 1999
Distribuce FECC & CEFIC 1999
Námořní doprava volně loženého zboží CDI 1995
Skladovací terminály CDI – T l998
Námořní doprava baleného zboží CDI 1999
Doprava nákladními čluny (barges) EBIS 1998

Systém SQAS v silniční dopravě

Princip systému SQAS:

SQAS je systémem hodnocení poskytovatelů logistických služeb (dopravců). Systém má organizační strukturu a k trvalému chodu systému i nezbytné finanční zdroje, získávané z příspěvků uživatelských společností (v současné době 25 evropských chemických společností). Systém SQAS je organizačně zabezpečován CEFIC a řízen Řídící skupinou, složenou z nejvýznamnějších členů. Členství je otevřené všem chemickým společnostem, kterým jsou poskytovány následující služby:

 • databáze hodnotících zpráv
 • síť akreditovaných inspektorů (hodnotitelů)
 • školení o užívání systému SQAS

Členský příspěvek:

příspěvek obratvyšší než 2 mld. EUR (60 mld. Kč)obrat nižší než 2 mld. EUR (60 mld.Kč)
při vstupu 1.000 EUR 500 EUR
každoročně 3.000 EUR 1.500 EUR

Postup hodnocení:

 1. Poskytovatel logistických služeb (dopravce) se rozhodne získat hodnocení podle SQAS
  - z vlastní iniciativy
  - na základě požadavku zákazníka
 2. Poskytovatel logistických služeb (dopravce) vybere akreditovaného hodnotitele.
 3. Hodnotitel požádá poskytovatele logistických služeb o podpis smlouvy obsahující souhlas s vložením hodnotící zprávy do elektronické databáze systému SQAS
 4. Před zahájením hodnocení předá hodnotitel CEFIC
  - formulář k registraci hodnocení
  - podepsanou smlouvu (nejpozději týden před zahájením hodnocení)
 5. Hodnocení je provedeno hodnotitelem
  - zodpovězením všech otázek
  - komentáři vztahujícím se k jednotlivým otázkám
  - celkovým komentářem hodnotitele
 6. Hodnotitel vloží návrh hodnotící zprávy do elektronická databáze SQAS (e-mailem).
 7. Hodnotitel obdrží elektronickou poštou potvrzení, že zpráva byla vložena do SQAS báze.
 8. Poskytovatel logistických služeb (dopravce) obdrží elektronicky potvrzení, že zpráva je vložena do SQAS databáze a současně číslo zprávy a bezpečnostní kód (heslo). Poskytovatel má možnost nahlédnout nebo vytisknout zprávu, vstupu k celkovému komentáři a novelizovat všeobecné informace o společnosti.
 9. Poskytovatel logistických služeb(dopravce) má možnost během 1 měsíce přidat vlastní komentář ke zprávě.
 10. Po měsíci se zpráva stává součástí databáze a stává se přístupnou chemickým společnostem, které jsou členy SQAS.
 11. Systém má zpětnou vazbu od chemických společností k poskytovateli logistických služeb.
 12. Hodnocení společnosti se po třech letech přehodnocuje.

Hodnotitel

Hodnotitel je specialista vyškolený CEFIC a uvedený v seznamu hodnotitelů. Do tohoto seznamu, zveřejněného na web stránkách, je v současné době zařazeno 51 hodnotitelů z 12 západoevropských zemí. Hodnotitelé jsou obvykle nezávislí specialisté poradenských nebo konsultačních společností. Návrh na zařazení do seznamu hodnotitelů podávají členské společnosti nebo federace CEFIC, poplatek za školení pořádané CEFIC činí cca 500 EUR. Při výběru hodnotitele pro zpracování hodnotící zprávy se obvykle z hlediska minimalizace nákladů přihlíží k teritoriálnímu principu.

Činnost hodnotitele při vypracování hodnotící zprávy:

 • od hodnocené společnosti si vyžaduje podepsanou smlouvu
 • získává a posuzuje všeobecné informace od hodnocené společnosti
 • určuje a odsouhlasí rozsah hodnotící zprávy
 • navrhuje a odsouhlasí časový harmonogram zpracování hodnotící zprávy
 • předává CEFIC formulář k registraci a podepsanou smlouvu.

Hodnocená společnost

Činnost hodnocené společnosti při vypracování hodnotící zprávy:

 • seznámí se s dotazníkem SQAS
 • kontroluje dokumentaci
 • dá k dispozici základní informace (část I dotazníku) hodnotiteli
 • dá k dispozici podepsanou smlouvu (k databázi) hodnotiteli

Dotazník a jeho osnova

Dotazník obsahuje 600 otázek a je rozdělen do dvou základních částí:

 1. Všeobecná informace
  1. Základní informace o hodnocené firmě a hodnotiteli
  2. Profil hodnocené společnosti
 2. Dotazník
  1. Řízení společnosti - management
  2. Bezpečnost, zdraví, životní prostředí
  3. Zařízení
  4. Plánování a činnost
  5. Bezpečnost
  6. Verifikace údajů u hodnocené společnosti (site inspection)
  7. Celkové hodnocení
   1. Komentář hodnotitele
   2. Komentář hodnocené společnosti

Další podrobné informace o systému SQAS lze získat na web: www.cefic.org a www.sqas.org.